Szolgáltatásaink szervezetek részére

Tréningek  A szolgáltatásaink között feltüntetett tréning-módszereink szervezeti csoportok esetében is nagyszerűen alkalmazhatók, sőt, további modulokkal is kiegészíthetőek a helyzethez és a vállalat igényeihez igazodva. Tréningünk  azon kívül, hogy erősíti a csoporton belüli kohéziót, és a munkatársi kapcsolatokra is hatást gyakorol –, éppúgy egyéni, önismereti értékkel is bír, vagyis az élet más területein is hasznosítható készségeket fejleszt. Tréningjeink a kialakult munkatársi viszonyok és csoportdinamika figyelembevételével, a személyes élményeken és a tapasztalati tanulás mechanizmusain keresztül fejtik ki hatásaikat. Célunk, hogy a résztvevők olyan tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek életükben a hosszú távú változás katalizátoraiként járulnak hozzá fejlődésükhöz. Tapasztalataink szerint a vállalati tréningek akkor a leghatékonyabbak, ha csapatukkal együtt a vezetők is részt vesznek azokon.

Vezetői coaching és tanácsadás 
A vezetői coaching középpontjában konkrét vezetői problémák, vezetéssel kapcsolatos kérdések állnak. A folyamatot egy coach vagy tanácsadó irányítja, akinek célja, hogy biztosítsa azt a támogató, biztonságos légkört, amely megkönnyíti a szükséges megoldások felismerését és a kivitelezéshez szükséges akcióterv kidolgozását. Az aktív, kölcsönös kommunikációra épített együttműködés általában 5-10 alkalommal, 50 perces négyszemközti ülések sorozatában zajlik, egy előre meghatározott probléma megoldása érdekében. Tapasztalataink szerint vezetők esetében is gyakori, hogy munkájukban felmerülő elakadásaik összefüggnek személyes, magánéleti kihívásaikkal. Ilyen esetekben fontos szempont az is, hogy munkatársaink mindegyike pszichológusi képzettséggel és tapasztalattal is rendelkezik, hiszen így az sem jelent akadályt, ha az adott helyzetben éppenséggel a vezetői coaching általános kereteit átlépő, pszichológiai segítségnyújtásra van szükség.