John Balázs - Pszichológus

Bemutatkozás – A Motivo mellett a XIV. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálatban dolgozom, ahol nevelési tanácsadás keretében foglalkozom gyerekekkel és hozzátartozóikkal. Előtte kortárs tanácsadóként működtem volt egyetememen, azt megelőzően pedig a Flóra Alapítványnál voltam segédterapeuta, ahol autzimussal élő gyermekekkel és fiatalokkal dolgoztunk. 

Jelenleg elsősorban az autogén tréning módszerét alkalmazom aktívan, sok pozitív tapasztalattal. Emellett a családterápia, illetve az analitikusan orientált egyéni terápia terén bővítem ismereteimet. A továbbiakban célom elvégezni a klinikai szakpszichológus-képzést, és szeretném, ha gyakorlati és tudományos tevékenységemmel hozzájárulhatnék ahhoz, hogy a pszichológia által kínált lehetőségek közelebb kerüljenek az emberekhez, a klinikumban és a hétköznapokban egyaránt.
 
Szemléletem – A pszichológiával először a bölcsészettudományok más területein keresztül, műalkotások és egyének narratívái, történetei révén kerültem szorosabb kapcsolatba. Azóta is közel áll hozzám a narratív pszichológia felfogása, amely az ember életétre is történetként tekint, és amely szerint természetes igényünk, hogy képesek legyünk értelmes egészként látni, összefüggő jelentésrendszerbe foglalni mindazt, amit átéltünk, és ami még előttünk áll. Azt gondolom, hogy a legtöbb pszichoterápiás módszer lényege és legnagyobb lehetősége abban rejlik, hogy az ember ehhez az élményhez közelebb juthat, megértve azt, hogy miről is szól valójában, ahogyan nap mint nap cselekszünk, ahogyan másokhoz és magunkhoz viszonyulunk. 

Az elbeszélés és a szavak ereje mellett fontosnak tartom a kevésbé megfogalmazható élmények és problémák megközelítését is. Ezért is szeretek munkám során a rajz- és kifejezéspszichológia, illetve a különböző projektív eljárások adta lehetőségekkel dolgozni. Ugyanezért gondolom nagyon hasznosnak a relaxációs és szimbólumterápiás módszereket, így például az autogén tréninget is.
 
Tevékenységeim a Motivo Központban
•    Autogén tréning
•    Egyéni Tanácsadás
•    Pár- és családkonzultáció

Korábbi és aktuális munkahelyek
•    Zuglói Pedagógiai Szakszolgálat
•    PPKE-BTK – kortárs tanácsadás
•    Helperek Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesület
•    Flóra alapítvány

Tanulmányaim
•    Családterápiás képzés (folyamatban) – Magyar Családterápiás Egyesület
•    Autogén tréning módszerspecifikus képzés – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
•    „A Szondi-teszt alkalmazása a gyakorlatban” – Szondi Lipót Emlékalapítvány
•    „Rajzelemzés lépésről lépésre” tanfolyam 
•    „A Világjáték alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában” – Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
•    Pszichológia (MA) – KRE-BTK
•    Pszichológia (BA) – PPKE-BTK
•    Szabad bölcsészet (BA) – ELTE-BTK

Publikációk, cikkek
•    John, B., Mirnics, Zs., Bagdy, Gy., Gonda, X., Benkő, A., Molnár,  E., Lázáry, E., Surányi, Zs. (2013). Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal. Psychologia Hungarica Caroliensia, 1, 1.
•    John, B. (2013). Patterns of Ageism in Different Age Groups. Journal of European Psychology Students, 4, 16-36.
•    John, B. (2009). Megbomlott narratívák: egy skizofrén naplója. Mindennapi pszichológia online.